رمان عشق تعصب Archives - رمان دونی

رمان عشق تعصب

رمان عشق تعصب پارت ۱۸

  آریا عصبی به سمت آرسین رفت یقه اش رو داخل دستش گرفت و با خشم بهش خیره شد و…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق تعصب پارت ۱۷

  با شنیدن این حرف من اخماش رو تو هم کشید و گفت: _دیوونه شدی نصف شب اومدی بیرون اینارو…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق تعصب پارت ۱۶

پی در پی داشتم نفس عمیق میکشیدم اما این بغض لعنتی داشت خفه ام میکرد نباید جا میزدم نباید میزاشتم…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق تعصب پارت ۱۵

تموم مدت ساکت نشسته بودم خبری از اون دختره داخل ماشینش نبود صدام رو صاف کردم و گفتم: _پس دوست…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق تعصب پارت ۱۴

  با دیدن برگه شکایت نامه حس کردم رنگ از صورتم پرید باورم نمیشد بهادر به این زودی اقدام کرده…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق تعصب پارت ۱۳

  بهادر خسته و عصبی گوشه خیابون نشسته بود نمیدونست دیگه باید کجا رو دنبال بهار بگرده اما داشت به…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق تعصب پارت ۱۲

  آریا بهم خیره شد و با صدای صاف و رسایی گفت: _ذهنت رو اصلا درگیر این چیزا نکن رویا…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق تعصب پارت ۱۱

  _ یه روزی پشیمون میشی بابت تموم حرف هایی که بهم زدی اما اون روز من هیچوقت تو رو…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق تعصب پارت ۱۰

  بعد از رفتن بهادر سوگند و آرتین رو به شیلا خدمتکاری که آریا استخدام کرده بود سپردم و به…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق تعصب پارت ۹

  _ بهادر لطفا اینکارو باهام نکن چرا من رو عقد کردی صیغه نامه رو باطل میکردی مگه نگفتی من…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق تعصب پارت ۸

  نمیدونستم چی داره تو ذهنش میگذره با ترس روی تخت خوابیدم که به سمت کمد رفت دوتا دستبند آورد…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق تعصب پارت ۷

  حالت چشمهاش وحشتناک شده بود با ترس بهش خیره شدم و گفتم: _بهادر برو کنار تو حالت خوب نیست.…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق تعصب پارت ۶

  _لیلا رئیس داخل اتاقشه!؟ _آره به سمت اتاق بهادر حرکت کردم باید پرونده هایی که آماده کرده بودم رو…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق تعصب پارت ۵

  بهادر نیم نگاهی به صورتم انداخت و با صدای خش دار شده ای گفت: _زن من با صیغه شدن…

بیشتر بخوانید »

رمان عشق تعصب پارت ۴

  بی هدف تو خیابون داشتم راه میرفتم پول عمل مامان زیادی سنگین بود و من این پول رو نداشتم…

بیشتر بخوانید »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
بستن