رمان سکانس عاشقانه Archives - رمان دونی

رمان سکانس عاشقانه

رمان سکانس عاشقانه پارت ۲۶

بهار قیافش جمع شد و به حالت چندشی گفت: _اه اه حالم بهم خورد. توی جام دراز کشیدم و درحالی…

بیشتر بخوانید »

رمان سکانس عاشقانه پارت ۲۵

بهار گیج نگاهش کردم که به پاهام اشاره کرد ابروهامو تو هم کشیدم و با غر گفتم : _ پاهام…

بیشتر بخوانید »

رمان سکانس عاشقانه پارت ۲۴

  بهار اب دهنم رو قورت دادم و باز دستمو بین پام بردم و روی خشتک پاره شده ام کشیدم…

بیشتر بخوانید »

رمان سکانس عاشقانه پارت ۲۳

  بهار بعد از چند دقیقه شیطنت از روی خودش کنارم زد و گفت : _ بزار نمازم رو بخونم…

بیشتر بخوانید »

رمان سکانس عاشقانه پارت ۲۲

  بهار نیشخندی زدم و در حالی که سعی میکردم به عقب هولش بدم گفتم : _ بکش کنار بزار…

بیشتر بخوانید »

رمان سکانس عاشقانه پارت ۲۱

  بهار خودش رو از روم کنار کشید و پایین مبل نشست پشتش رو به مبل تکیه داد ، طبق…

بیشتر بخوانید »

رمان سکانس عاشقانه پارت ۲۰

بهار با سری زیر افتاده به صندلی چسبیده بودم دایی کلافه و بی قرار به بیرون نگاه میکرد ..لب پایینم…

بیشتر بخوانید »

رمان سکانس عاشقانه پارت ۱۹

بهار خلاص شدن از بین خورده شیشه ها کار چندان سختی نبود..فوقش کمی زخمی میشد انقدر مسئله حیاتی نبود که…

بیشتر بخوانید »

رمان سکانس عاشقانه پارت ۱۸

  در اتاق رو باز کردم و بیرون اومدم ..! با دیدنم نفس راحتی کشید و جلوتر حرکت کرد ..کاش…

بیشتر بخوانید »

رمان سکانس عاشقانه پارت ۱۷

بهار به دایی که عجیب سعی در سرزنشم داشت زل زدم و با صدای ضعیفی گفتم : _ روز اخر…

بیشتر بخوانید »

رمان سکانس عاشقانه پارت ۱۶

بهار کف دستامو محکم به سینه اش فشار دادم و با بغض گفتم : _ طلاقم بده …! کلافه نگاهم…

بیشتر بخوانید »

رمان سکانس عاشقانه پارت ۱۵

بهار نفس عمیقی کشیدم و گفتم : _ فردا میرم دیگه فکر کنم زودتر از قرارمون از هم جدا میشیم…

بیشتر بخوانید »

رمان سکانس عاشقانه پارت ۱۴

بهار دستاش دور تن لرزونم پیچیده شد و محکم بغلم کرد و کنار گوشم گفت : _ اینجا چیکار میکنی…

بیشتر بخوانید »

رمان سکانس عاشقانه پارت ۱۳

بهار همه چیز رو مو به مو تعریف کردم به جز اتفاقات داخل اتاق فقط حرفای اخرش رو با سانسور…

بیشتر بخوانید »

رمان سکانس عاشقانه پارت ۱۲

بهار بدون اینکه جوابم رو بده در و بست ماشین رو سریع دور زد و سوار شد ..! چاره ای…

بیشتر بخوانید »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
بستن